bədənnüma

bədənnüma
sif. <ər. bədən və fars. nüma> Adətən bədənnüma ayna (güzgü) şəklində işlənir – başdan-ayağa bütün bədəni göstərən böyük güzgü. <Ağa Mərdan:> A kişi, mən sənin gözündə necə görükürəm? Qoy bir aynaya baxım. (Bədənnüma aynaya baxır). M. F. A.. <Nazimə> bədənnüma güzgü qabağında dayanıb başını darayanda, saçlarındakı ağ tükləri görəndə sinəsindən . . dərin bir ah qopurdu. M. C.. <Qərənfil> bədənnüma güzgünün qabağında durub, uzun qara saçlarını darayırdı. M. Hüs.. // is. Bədənnüma ayna. Səhərdir . . gün düşür pəncərələrdən; Yanır büllur qablar, bədənnümalar. O. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bədənnüma — ə. və f. bütün bədəni göstərən (güzgü) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • daramaq — f. 1. Daraqla tükləri bir birindən ayırıb nizama salmaq. Başını daramaq. – <Qərənfil> ikinci mərtəbədə bədənnüma güzgünün qabağında durub . . saçlarını darayırdı. M. Hüs.. Bahardır, gəl çıxaq düzə, sevgilim! Dara saçlarını, bəzə, sevgilim!… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güzgü — is. 1. Qarşısındakı şeylərin şəkillərini əks etdirən, xüsusi surətdə pardaqlanmış şüşə lövhə; ayna. Bədənnüma güzgü. Cib güzgüsü. – Bir güzgüyə gər açıb gözünü; Güzgüdə görəydi öz özünü. F.. <Məşədi İbad> güzgüyə baxıb ora burasını düzəldir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəllə — is. <fars.> 1. Baş. Kəlləsindən vurmaq. – Ox atma sən bu daşa; Bu qayaya, bu daşa; Düşməni elə vur ki; Kəlləsindən bud aşa. (Bayatı). Misri qılınc kəllələri kəsəndə; Bağırsaqlar cəmdəklərə dolana. «Koroğlu». Kəllə vurmaq – başı ilə vurmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədim — sif. <ər.> 1. Çox köhnə zamanlara, çox uzaq keçmişə məxsus və aid olan. Qədim tarix. Qədim xalqlar. Qədim adətlər. Qədim abidələr. Qədim qala. Qədim mədəniyyət əsərləri. // Çox köhnə. Divarda bədənnüma bir cüt qədim güzgü vardı. S. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • surət — is. <ər.> 1. Zahiri görünüş, şəkil. Surəti dəyişmək. – <Yusif:> On ildir ki, Şamdan ilə görüşməmişəm. İndi görək ki, surəti də təğyir tapıbdır. N. N.. Bədənnüma güzgüdə o; Baxıb görür surətini. N. R.. // Üz, sifət, çöhrə, sima. O saat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”